BLOG

16 lutego 1919 podpisano traktat w Trewirze, kończący zwycięskie Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie pozwoliło na przyłączenie Prowincji Poznańskiej do niepodległego Państwa Polskiego. Już po zakończeniu I wojny światowej w latach 1918-1919 Polacy zamieszkujący dawny zabór pruski domagali się przyłączenia do Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj więcej

Powrót Szczerbca do Polski

3 stycznia 1959 roku do Polski z Kanady powróciły skarby kultury, historii narodowej: Szczerbiec, insygnia koronacyjne królów polskich, a także kronika Galla Anonima.

Przeczytaj więcej

Początek strajku szkolnego w Królestwie Polskim

27 sierpnia 1905 na terenie Królestwa Polskiego wybuchł powszechny strajk szkolny. Młodzież polska, kształcona w autorytatywnym systemie edukacyjnym Cesarstwa Rosyjskiego wyraziła swój sprzeciw wobec bezwzględnej rusyfikacji w systemie szkolnym. Zaborca zakazywał używania języka polskiego w szkole, nauczania historii oraz literatury.

Przeczytaj więcej

Rocznica nominacji Ignacego Jana Paderewskiego na stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych

16 grudnia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski otrzymał misję stworzenia rządu, w którym sam objął tekę ministra spraw zagranicznych.  Był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim, artystą światowej sławy. Był uważany za jednego z najwybitniejszych wirtuozów fortepianu, a jednocześnie był kompozytorem. Jego muzyka stała się swoistym ambasadorem idei niepodległej Polski. W czasie I wojny światowej obok Romana Dmowskiego był orędownikiem odrodzenia państwa polskiego wśród zachodnich aliantów. Przypisuje mu się wpływ na amerykańskiego prezydenta, który w swoich 14 punktach umieścił postulat stworzenia niepodległej Polski.

Przeczytaj więcej

Proces I Zarządu WiN

4 stycznia 1947 roku rozpoczął się proces pokazowy pierwszego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Propaganda komunistyczna określiła go od nazwiska głównego oskarżonego „procesem Rzepeckiego"

Przeczytaj więcej

Obrona Jasnej Góry

20 grudnia w czasie trwania oblężenia Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego grupa obrońców pod wodzą Stefana Zamojskiego dokonała „wycieczki" pod mury twierdzy podczas, której zagwożdżono dwa wrogie działa. Jednocześnie unieszkodliwiono olkuskich górników, którzy kopali tunel, mający służyć Szwedom do wysadzenia murów klasztoru.

Przeczytaj więcej

13 grudnia

W nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 roku do domów ponad dziesięciu tysięcy działaczy NSZZ „Solidarność" wtargnęli funkcjonariusze ZOMO. Działaczy opozycji zatrzymano, a następnie przewieziono w miejsca internowania. Rano na ekranach polskich telewizorów pojawiła się złowroga postać generała Jaruzelskiego w ciemnych okularach, który poinformował o ukonstytuowaniu się WRON-u oraz wprowadzeniu stanu wojennego na całym obszarze PRL.

Przeczytaj więcej

Polski Sejm Dzielnicowy

W dniach 3-5 grudnia 1918 roku w poznańskim kinie „Apollo" odbyły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Jednoizbowy parlament składał się z 1100 Polaków, zamieszkujących dawny zabór pruski. Najwięcej posłów przybyło z terenu Wielkopolski oraz Śląska, Pomorza Gdańskiego oraz Warmii i Mazur. Co znamienne większość stanowili działacze Narodowej Demokracji.

Przeczytaj więcej